Ko-Stiffness Metodu ve Türkiye’de Geotekstilli Toprakarme Yapılarda Kullanımı

Toprakarme istinat yapılarına gelen yüklerin hesaplanmasında Ko-Stiffness Metodu (Allen ve Bathurst, 2001) geliştirilmiştir. Bu yöntemin mevcut yöntemlere göre yük ve deformasyon hesaplamalarında gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği saptanmıştır. Yapılacak olan bir duvar dizaynında; yeni geliştirilmiş olan bu yönteme göre yapılan hesaplar, mevcut kullanılan yöntemler ve sonlu elemanlar programlarında bulunan değerlerle karşılaştırılacaktır. Ayrıca bir duvar inşa edilecek ve aletsel gözlemle arazi deneylerine tabi tutulacaktır. Duvar inşaatı iki farklı dolgu malzemesiyle gerçekleştirilecektir. Bu dolgulardan biri, iyi kalite (granüler) bir dolgu malzemesidir. Diğer dolgu ise; imalatlar için marjinal kalite olan (ince daneli) bir dolgu malzemesi olacaktır. Çalışmaya ilk olarak sahada kullanılacak dolgu malzemelerinin karakteristikleri ve mühendislik parametreleri belirlenerek başlanmış ve bu amaçla ilgili laboratuar deneyleri yapılmıştır. Ayrıca inşa edilecek duvara yük ve deformasyon ölçerler yerleştirilip; geotekstil üzerindeki deformasyonlar ve duvardaki yük değişimleri gözlenecektir. Bu sayede dizayn aşamasında bulanan hesap değerleriyle geotekstilde oluşan yükler karşılaştırılacak ve hesap yöntemlerinin tutarlılığı karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu araştırmanın amacı Ko-Stiffness Hesap Metodu’nun diğer toprakarme hesap metodlarıyla karşılaştırılması ve dolgu malzemesinin iyi kalite (granüler) ve marjinal kalite (ince daneli) olduğu koşullarda Ko-Stiffness Hesap Metodu ile donatılı kütlenin davranışının gerçeğe yakın modellenip modellenemeyeceğinin anlaşılmasına ışık tutmaktır. Bu araştırma GEOBOS firmasından İnş.Müh. Kaan Doğanışık tarafından yürütülmekte olup, araştırmanın finansmanı GEOBOS firması tarafından sağlanmaktadır (2005).
 

             

     
“Strain-gauge” laboratuar kalibrasyon testi. Örgülü geotekstil üzerine “strain-gauge” yerleştirilmiş hali Örgülü geotekstil üzerine
“strain-gauge” yerleştirilme işlemi